کلیدواژه‌ها = ملکوت
تعداد مقالات: 2
1. درگاه‌های ورود به جهان‌های ممکن در داستان مدرن ملکوت

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 231-254

10.30465/copl.2021.6832

ابراهیم کنعانی؛ امید وحدانی فر؛ فرشته صادقی


2. ملکوت نقطۀ عطف رئالیسم جادویی ایران

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-94

محمد چهارمحالی