کلیدواژه‌ها = حذف
تعداد مقالات: 2
1. سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-193

قدرت قاسمی پور؛ نصرالله امامی؛ طاهره جوشکی


2. شیوه‌ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل‌های پست مدرن

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-1140

سیدمحمد هاشمی؛ علی اکبر باقری خلیلی