نویسنده = محمد علی خزانه دارلو
تعداد مقالات: 2
1. معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 195-220

نرگس مرادی؛ علی تسلیمی؛ محمد علی خزانه دارلو


2. «تحلیل نشانه‌شناختی گفتگو در فیلمنامة داستانی دوازده رخ هوشنگ گلشیری»

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 68-87

محمدعلی خزانه دارلو؛ فائقه عبدالهیان