نویسنده = عنایت اله دارائی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-144

شیرزاد طایفی؛ نعمت الله ایران زاده؛ عنایت اله دارائی