نویسنده = طاهره ایشانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان خاطرات زنان عصر مشروطه و پهلوی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.30465/copl.2022.38651.3648

سیده مریم عاملی رضایی؛ مصطفی مهر آیین؛ طاهره ایشانی؛ پریسا افکار امیریون


2. تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 31-53

10.30465/copl.2021.6824

طاهره ایشانی؛ سیده مریم عاملی رضایی؛ فرشته ذکایی