دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-140 
6. فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی

صفحه 125-137

مریم موسوی؛ هلن اولیایی‌نیا؛ شهلا خلیل‌اللهی