تحلیل مقایسۀ مضامین برجستۀ شعر فرخی یزدی و عارف قزوینی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانش‌آموختة زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

عارف قزوینی و فرخی یزدی دو تن از چهره‌های شعری دورة مشروطه‌اند که زندگی‌شان‌ ‌‌‌با حوادث و رخدادهای عصر خویش پیوند خورده است. آن‌ها‌‌‌‌ با سلاح شعرشان علیه بیدادگری‌ها و ظلم و ستم‌های روزگار به مبارزه برمی‌‌خیزند. از همان آغاز، طرف‌داری و حمایت خود را از نهضت مشروطه اعلام و در سروده‌‌هایشان منعکس می‌‌کنند. بعد از استقرار مشروطیت نیز، به مبارزة خود با عوامل استبداد داخلی و استعمار خارجی ادامه می‌دهند و در این راه سختی‌ها و رنج‌های فراوانی متحمل می‌‌شوند، ولی دست از مبارزه برنمی‌‌دارند. سرانجام نیز یکی به‌‌‌دست دژخیمان در زندان کشته می‌‌شود و دیگری در تبعید و تنهایی و انزوا جان می‌‌سپارد.
وظیفة‌‌ خطیر اشعار فرخی و عارف بیداری تودة‌‌ مردم است. جهان‌‌بینی آن‌ها‌‌‌‌ بر اساس حوادث و مقتضیات زمان شکل می‌‌گیرد. مضمون اغلب اشعارشان بر محور آزادی، وطن، دفاع از طبقة‌‌ رنجبر، مبارزه با جهل و خرافات، و انتقادهای اجتماعی می‌‌چرخد. مقایسة‌‌ اندیشه‌‌های سیاسی ـ اجتماعی آن‌ها‌‌‌‌ نشان می‌‌دهد، که با وجود اختلافات بسیار‌‌‌‌، نقاط اشتراکشان نیز کم نیست. در این مقاله تلاش می‌‌شود نقاط اختلاف و اشتراک اندیشه‌‌های این دو شاعر برجستة‌‌ عصر مشروطه در موضوعاتی چون آزادی، وطن، انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی، عشق، و اسطوره‌‌ با شواهد شعری آن‌ها‌‌‌‌ نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Farrokhi Yazdi and Aref Ghazvini’s Great Implications

نویسندگان [English]

  • Yadollah Bahmani Motlagh 1
  • Ali Poortorefy 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature of the Shahid Rajaee Teacher Traning, University
2 Graduate Student of Persian Language and Literature of the Shahid Rajaee Teacher Traning, University,
چکیده [English]

Aref Ghazvini and Farrokhi Yazdi are two poetic figures of the period constitutional
who involved and fallowed with events their own time. they struggle against injustice
and oppression by Poetry as their weapon.
Early on, they announced his advocacy of the Constitutional Movement and this
was reflected in his poetry. After the establishment of constitutional they continued to
struggle against internal and external factors of dictatorship .in this way they suffered
great hardships but they did not desist their fight. Finally one was killed in prison by
executioner and other sentenced to life in exile and loneliness and isolation.
Farrokhi and Aref poetry have critical task of awakening the people. Their
worldview shaped by world events and needs; in fact they are a child of his time. The
theme of their poems centered on such topics as freedom, homeland, defense of the
laboring class, to combat ignorance and superstition, social criticism.
Comparing the political ideas, social belief we will see that there are large
difference points between them however however common idea among them is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farrokhi Yazdi
  • Aref Ghazvini
  • meditation