سخن سردبیر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

یکی از انتظارات مهمی که جامعۀ دانشگاهی از مجلات علمی پژوهشی دارند، این است که با تحلیل و نقد عالمانۀ وضعیت موجود حوزه تخصصی خود اعم از وضعیت متون تولید شده از کتاب‌ها و مقاله‌ها و نیز وضعیت آموزشی و پژوهشی در آن حوزه را رصد و نقد کرده و به رشد و ارتقای دانش کمک کنند. به عبارت دیگر از آنجا که مقالات نسبت به کتاب‌ها به روزترند و سریعتر به خوانندگان منتقل می‌شوند، می‌توانند نقطه نظرات متخصصان را به برنامه‌ریزان، متولیان و به طور کلی مخاطبان خود منتقل سازند و در روند و جریان رشد و تولید دانش تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
ندارد