کلیدواژه‌ها = هوشنگ گلشیری
تعداد مقالات: 3
2. جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-73

فرامرز خجسته؛ یاسر فراشاهی نژاد؛ مصطفی صدیقی


3. بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-81

مجید سرمدی؛ مصطفی گرجی؛ سولماز مظفری