کلیدواژه‌ها = احمد شاملو
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-234

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی


2. بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی «عنوان» در سروده‌های احمد شاملو

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-97

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی


3. جلوه‌های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-99

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ ابوالقاسم رادفر


4. کاربست اشکال هنجار‌گریزی در اشعار احمد شاملو

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-128

نازیلا یخدانساز؛ ناصر علیزاده خیاط