کلیدواژه‌ها = ناتورالیسم
تعداد مقالات: 2
1. نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-201

سمیه محمدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


2. مطالعۀ شکلی و ساختاری داستان‌های کوتاه صادق چوبک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-131

رحمان مشتاق‌مهر