کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسی
تعداد مقالات: 3
2. آسیب‌شناسی درسنامه‌های حافظ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-58

نصراله امامی


3. نقد درس‌نامه‌های ادبیات معاصر نثر؛ با نگاه به سرفصل‌های درس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-136

منوچهر جوکار