کلیدواژه‌ها = ادبیات داستانی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-86

سپیده امیری؛ ساسان سامانیان؛ سید علی‌اکبر سیدی


2. بررسی مؤلفه‌ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه‌چیزدان» در ادبیات داستانی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-142

فضل‌الله خدادادی؛ حمید عبداللهیان؛ شیرین عاشورلو


4. تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-145

سیده مریم عاملی رضایی