کلیدواژه‌ها = پسامدرن
تعداد مقالات: 2
1. از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-179

محمدریاض رئیسی؛ محمدعلی محمودی؛ عبداله اویسی کهخا


2. روایت‌های پسا‌مدرن و نابسندگی دلالت‌های بصری الگوهای ارتباط‌ روایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-133

پارسا یعقوبی جنبه سرایی