کلیدواژه‌ها = رمان فارسی دهه هفتاد و هشتاد
تعداد مقالات: 1
1. 1390 - تحلیل مناسبات نسلی در رمان فارسی دو دهه از 1370

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-105

سیده مریم عاملی رضایی