کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسیِ نقد ادبی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی و نارسایی‌های درس‌نامه‌های نقد ادبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

قدرت قاسمی پور