کلیدواژه‌ها = اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شگردهای انتقادی در شعر پروین اعتصامی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-107

مریم محمودی نوسر