کلیدواژه‌ها = غلامحسین ساعدی
تعداد مقالات: 2
1. نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

عبدالله آلبوغبیش؛ فاطمه گل بابائی


2. نقد روانکاوانۀ باورها و کنش‌های عامیانه در مجموعه داستان عزاداران بیل غلامحسین ساعدی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-50

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نسرین گبانچی