نویسنده = سهیلا موسوی سیرجانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تصویر زن در کتاب‌های فارسی راهنمایی و دبیرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-82

سهیلا موسوی سیرجانی؛ طیبه رحمانی