نویسنده = ملیحه کریمی‌پناه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل موضوعات وصفی کلیدر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 89-111

ملیحه کریمی‌پناه؛ ابوالقاسم رادفر


2. تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-100

ابوالقاسم رادفر؛ ملیحه کریمی‌پناه